หน้าใหม่

Destino

ดูโรงแรมอื่น ๆ ใน San Cristobal โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
La primera opción es playa คน puedes hacer snorklin, nadar luego a cinco minutos tenemos centre del centre de interpretación depues caminamos unos มีความยาวสิบเอ่อเดอลา las tijeretas donde puedes ver las fragatas vajamos unos 20 นาทีและ llegamos a la playa punta carola donde puedes hacer ทริปเปิ้ล snorklin tortupas, lobos y peces
en la tarde podemos ir a la loberia es una playa muy buena para nadar y hacer snorklin ข้อมูลเพิ่มเติม
ลาก่อนหัก
Es Hacer un rrecorrido en แท็กซี่ a la casa del Ceibo, al Junco, a la Galapaguera y Puerto Chino

Tercera opciòn
การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว 360 องศาการเดินทางท่องเที่ยวรอบ 180 องศาของการท่องเที่ยว es la Isla Española